รู้หรือไม่ Hub กับ Switch ต่างกันอย่างไร

  Hub กับ Switch แตกต่างกันอย่างไร? ในปัจจุบันเน็ตเวิร์คที่เข้ามามีบทบาทในระบบควบคุมอัตโนมัติอย่างมากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คงหนีไม่พ้น Ethernet    ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมเราจะเรียกว่า Industrial Ethernet  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ เช่น PLC และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันจะใช้ Hub และ Switch   แต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 นี้ทำงานแตกต่างกันอย่างไร   จึงทำให้เลือกใช้ไม่เหมาะสมและทำให้เน็ตเวิร์คไม่สามารถทำงานได้เต็มขีดความสามารถของมัน  ต่อไปเราจะกล่าวถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์ทั้ง 2 นี้ ฮับ (Hub) Hub จะส่งข้อมูลไปให้ทุกๆ พอร์ตพร้อมกัน เช่น Hub 5 พอร์ต เมื่อพอร์ตที่ 1 จะส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่ 5   Hub จะส่งข้อมูลจากพอร์ตที่ 1 ในลักษณะกระจายไปยังพอร์ตที่ 2,3,4,5 พร้อมกัน   เมื่อพอร์ตอื่นๆ ได้รับข้อมูลและเห็นว่าไม่ใช่ข้อมูลของตัวเองก็จะไม่สนใจข้อมูลนั้น ส่วนพอร์ตที่ 5 จะรับข้อมูลไว้เพียงพอร์ตเดียวและประมวลผลโต้ตอบกัน การส่งข้อมูลของ Hub แบบนี้จะทำให้ปริมาณข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบเน็ตเวิร์คมีมากมายและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำให้ระบบเน็ตเวิร์คช้า  นอกจากนั้น Hub […]

ชีวิตจะง่ายขึ้นหากซ่อมบำรุง PLC โดยการเปลี่ยนการ์ด Controller

      ทุกท่านอาจจะเคยเกิดปัญหาเมื่อ Module ของ PLC ได้แก่ ส่วนของ CPU , I/O , Communication มีปัญหาหรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือถอด Module จะต้องทำการหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กำอุปกรณ์ทุกครั้ง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว นอกจากทำให้ขั้นตอนในการทำ Engineering เพิ่มขึ้นแล้ว ในขณะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตกำลังทำงาน หาก Module ของ PLC ชำรุด และ อุปกรณ์นั้นไม่มีคุณสมบัติของ RIUP จะต้องทำการหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ เพื่อทำการถอดและเปลี่ยน Module ซึ่งทำให้เครื่องจักรหรือ Process ทั้งหมดต้องหยุดการทำงานลง ส่งผลให้การซ่อมบำรุงต้องใช้เวลามากขึ้น,เกิดความล่าช้าและอาจจะทำให้สินค้าที่กำลังผลิตอยู่นั้นเกิดความเสียหายได้ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติของ RIUP หรือ การถอดและเปลี่ยนในขณะที่อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า จะทำให้การติดตั้งหรือแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ลดปัญหาที่จะต้องหยุดเครื่องจักรทั้งระบบเพียงแค่ I/O หรือ Communication เสียเพียงแค่ตัวเดียว   สำหรับ Product ของ Rockwell Automation […]

ลดเวลาและต้นทุนด้วยการควบคุมจากระยะไกล (Remote Access)

ลดเวลาและต้นทุนด้วยการควบคุมจากระยะไกล (Remote Access)     คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? พนักงานต้องเดินทางระยะไกลเพื่อบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ ต้องขับรถหลายชั่วโมงเพื่อแก้ไขโปรแกรม PLC หรือเปลี่ยนค่า Setting ข้อมูลที่ได้จากหน้างานไม่ Real time และล่าช้า เครื่องจักรมีปัญหาแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดขึ้นเมื่อไร ในยุคปัจจุบันที่ Internet เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราแทบจะอยู่กับมันตลอดเวลา  ตื่นเช้ามาก็เปิดดูไลน์  แม้แต่เข้าห้องน้ำยังไม่เว้นต้องเข้าเน็ตเปิดดูโน้นดูนี่  ซึ่งเจ้า Internet นี่แหละสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวข้างต้นได้   คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาเครื่องจักร  หรือไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในจุดที่อันตรายเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญ เราขอแนะนำวิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำเอา Internet มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานควบคุมอุตสาหกรรมดังวิธีการต่อไปนี้ วิธีที่ 1 การใช้โปรแกรม TeamViewer TeamViewer เป็นโปรแกรมประเภทรีโมทระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเครื่อง PC สองเครื่องที่อยู่ต่างสถานที่กันหรือบางทีก็เชื่อมกับโน้ตบุ๊คก็ได้ จริงๆแล้วโปรแกรมแบบ TeamViewer มีเยอะมากครับ โปรแกรมประเภทนี้ มันช่วยให้เราทำงานสะดวกมากขึ้น เช่นกรณีอยู่นอกที่ทำงานแล้วต้องการเข้าไปแก้ปัญหาเครื่องจักรที่อยู่ต่างสถานที่กัน  เราสามารถใช้ Internet เชื่อมต่อไปยังอีกเครื่องจักรได้แบบสะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน้างาน แล้วที่ดีสุดเลยนะ คือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแบบฟรีแวร์นำมาติดตั้งลงในเครื่อง PC ที่ต้องการเชื่อมหากัน หลังจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมบนเครื่องเราขึ้นมา ใส่ user […]

เซอร์โว มอเตอร์ตอนที่ 2

เซอร์โว มอเตอร์ตอนที่ 2 จากบนความ เซอร์โว มอเตอร์ตอนที่ 1 ที่ได้สัญญาไว้ในตอนที่แล้ว ว่าจะมาสอนการสั่งงานเซอร์โว มอเตอร์(Servo Motor) วันนี้ผมมีคำตอบครับ บทความที่ผมขียนในวันนี้ผมอิงเทคโนโลยีของ Allen Bradleyเป็นส่วนใหญ่ครับ เราสามารถสั่งงานเซอร์โว มอเตอร์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. PTO (pulse train output) 2. Digital หรือ Index 3. Analog 4. Protocol 4.1 Modbus 4.2 Sercos 4.3 Ethernet วิธีที่ 1 PTO (Pulse Train Output) คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ PWM (Pulse Width Modulation) หลายๆคนเกิดความสงสัย PTO คือ การจ่ายช่วงคลื่นที่มีความยาวเท่าๆกันออกมา แต่จะมีความถี่ที่ต่างกันโดยการมาประยุกต์ ใช้กับการสั่งเซอร์โวมอเตอร์นั้นทำโดยเราต้องตั้งค่าความเร็วที่ PLC […]

VDO สาธิตการทำ PLC 5 Migration ด้วยเครื่องมือ Rockwell Automation Tool Kit

VDO สาธิตการทำ PLC 5 Migration ด้วยเครื่องมือ Rockwell Automation Tool Kit   ท่านสามารถติดตามสาระความรู้กับเรา ได้ที่  http://sonicautomation.co.th/article/ หากมีข้อสอบถามหรือต้องการขอคำปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ที่ Sonic Line@ : @Sonicautomation หรือทักมาหาเราได้เลยค่ะ

1 2 3