UPS

Product

Industrial Component

UPS

UPS คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาไฟดับที่อาจเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นในการรักษาให้ระบบควบคุมอัตโนมัติของเรายังคงทำงานได้ต่อเนื่องแม้ว่าเครื่องจักรจะหยุดทำงาน ทำให้เราสามารถตรวจสอบสภาวะต่างๆในการผลิต และเตรียมความพร้อมเมื่อไฟฟ้ากลับมาจ่ายได้ตามปกติ  UPS จึงเป็นทางเลือกในการช่วยสำรองไฟระบบควบคุมของคุณ

DC UPS

AC UPS