UPS

Product

Industrial Component

UPS

ปัญหาไฟดับอาจเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  ดังนั้นเราอาจมีความจำเป็นในการรักษาให้ระบบควบคุมของเรายังคงดำเนินต่อไปได้แม้ว่าเครื่องจักรจะหยุดทำงาน เพื่อทำให้เราสามารถตรวจสอบสภาวะต่างๆในการผลิต และเตรียมความพร้อมเมื่อไฟฟ้ากลับมาจ่ายได้ตามปกติ  UPS จึงทางเลือกในการช่วยสำรองไฟระบบควบคุมของคุณ

DC UPS

AC UPS