การประยุกต์ใช้งาน Thin Client สำหรับอุตสาหกรรม

การใช้งาน Thin Client สำหรับอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้งาน Thin Client สำหรับอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีองค์กรต่างๆ ได้นำเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมี PC, Notebook หรือแม้กระทั่ง Smart Phone เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบการทำงาน แต่อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ ต้นทุนสูงและไม่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่สำคัญ ดังนั้นจึงเริ่มมีแนวความคิดที่จะเอา Thin Client มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ เวลาที่สูญเสียจากคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เช่น ติดไวรัส และการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้และทักษะมากนัก

ในขณะเดียวกันระบบควบคุมและแสดงผลข้อมูลการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้งาน Thin Client เพื่อทดแทน PC ในระบบ SCADA ซึ่งทำให้ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลและบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่า

Thin Client คือ อะไร ?

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Thin Client สำหรับงานทั่วไป

Thin Client คือ คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่เรียกใช้ทรัพยากรที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (central server) แทนที่จะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของตัวเอง Thin Client ทำงานโดยการเชื่อมต่อจากระยะไกลกับระบบการประมวลผลกลางบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บแอปพลิเคชันและข้อมูล ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างอิสระ โดยที่การใช้งานโปรแกรม และการประมวลผล รวมทั้งโปรไฟล์ทั้งหมดของผู้ใช้งานจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่เดียว เสมือนเป็นการเข้าใช้พีซีเครื่องเดียว หลายคนพร้อมกัน
ฮารด์แวร์ของ Thin Client จะมีเพียง CPU หน่วยความจำ(RAM) และคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นต้น ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์และไม่ต้องติดตั้ง OS และแอพพลิเคชั่นที่ตัว Thin Client

Thin Client มีประโยชน์อย่างไร?

Thin Client มีประโยชน์หลายประการ เช่น :
-ลดต้นทุน
-เพิ่มความปลอดภัย
-ลดภาระด้าน IT
-ขยายขีดความสามารถได้

การใช้งาน Thin Client นั้นคุ้มค่ากว่าการปรับใช้พีซี(Personal Computer)ทั่วไป เนื่องจากมีการรวมศูนย์ไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงสามารถลดการสนับสนุนด้านไอทีและค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ต่างๆ

รูปที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ PC

ในรูปที่ 2 แสดงองค์ประกอบของเครือข่ายที่ใช้ PC ซึ่งระบบนี้ PC จะต้องติดตั้ง OS และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ต้องการใช้งานเครื่อง PC แต่ละเครื่อง นอกจากนั้นยังต้องติดตั้งโปรแกรม Anti-virus ถ้ามีความจำเป็นต้องอัปเดทซอฟต์แวร์ก็ต้องดำเนินการที่ PC แต่ละเครื่องซึ่งต้องใช้เวลาและพึ่งพาทักษะคอมพิวเตอร์  นอกจากนั้น PC ยังมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเช่น พัดลม และ Hard disk เป็นต้น ทำให้มีอายุการใช้งานที่จำกัด

รูปที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Thin Client

รูปที่ 3 แสดงองค์ประกอบของระบบที่ใช้ Thin Client ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PC และไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ และพัดลม  นอกจากนั้นไม่ต้องติดตั้ง OS และแอพพลิเคชั่นบนตัว Thin Client อีกด้วย ทำให้ลดเวลาในการบำรุงรักษา

การรักษาความปลอดภัยก็ทำได้ดีกว่าเนื่องจาก Thin Client นั้นถูกจำกัดการทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ Thin Client ไม่สามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถคัดลอกหรือบันทึกข้อมูลไปที่อื่นได้ยกเว้นที่เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น การตรวจสอบและการจัดการระบบทำได้ง่ายโดยจัดการที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพียงที่เดียว

ตัว Thin Client เองยังสามารถจัดการได้ง่ายกว่า ตั้งแต่การอัพเกรด ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลในศูนย์ข้อมูล(data center) แทนที่จะขึ้นำบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สิ่งนี้นำไปสู่การลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน IT และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น พนักงาน IT ไม่ต้องติดตั้ง Windows หรือซอฟต์แวร์ Anti-virus บนเครื่อง Thin Client ทำให้ลดเวลาในการทำงานและการดูแลระบบ

Thin Client เหมาะสำหรับงานอะไร?

เราสามารถนำ Thin Client ไปใช้งานได้หลายประเภททั้งในสำนักงานและอุตสาหกรรม เช่น งานที่ต้องการจำกัดการใช้งานของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานทั้งหมดที่ใช้ Thin Client สามารถแชร์ OS และแอพพลิเคชั่นจากเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น และจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่นตามที่กำหนดให้เท่านั้น

รูปที่ 4 ตัวอย่าง Industrial Thin Client

ข้างล่างนี้แสดงตัวอย่างการนำ Thin Cilent ไปประยุกต์ใช้งาน

1.สถาบันการศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.องค์กร ราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก
3.ธุรกิจ สถานพยาบาล โรงแรม และธุรกิจที่ต้องมีการรักษาความลับของข้อมูล เช่น ธนาคาร
4.ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสายการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมและแสดงผลการผลิต เช่น ระบบ SCADA เป็นต้น

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างที่นิยมนำ Thin Client ไปใช้งาน สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเราสามารถเลือกใช้ Thin Client เกรดอุตสาหกรรมเพื่อความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าหรือติดตั้งในจุดที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าห้องคอมพิวเตอร์ได้