Rockwell Automation (Thailand) and Sonic Automation

Rockwell Automation (Thailand) and Sonic Automation ร่วมให้คำบรรยายงานสัมนานวัตกรรมของอุปกรณ์นิวแมติกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 จัดขึ้นโดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี นิวเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 และ 8 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี นิวเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของอุปกรณ์นิวแมติกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่พนักงานวิศวกรบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จัดหวัดลพบุรี โดยบริษัท ร๊อคเวล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและบริการของบริษัท ร๊อคเวล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รายเดียวในประเทศไทย

โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองบริษัทได้มีส่วนร่วมในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Software ที่สามารถช่วยให้ระบบอุตสาหกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรมแบบ Smart Manufacturing รวมถึงสาธิตวิธีการใช้งาน Software และอุปกรณ์ที่เรียกว่า ThinManager® ที่ช่วยจัดการควบคุมและแสดงผลหน้าจอแบบรวมศูนย์โดยการดึงหน้า Content ในอุปกรณ์แสดงผลต่างๆให้มาแสดงอยู่ที่จอแสดงผลเดียว