Next Gen HMI seminar

สัมมนา Next Gen HMI

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น ไทย จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ Next Gen HMI ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โดยการสัมมนานี้ได้นำเสนอหลักการและคุณสมบัติใหม่ๆในการสร้าง HMI ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา Next Gen HMI ขอให้ทุกท่านนำประสบการณ์ที่ดีและสำเร็จในการนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกของ HMI ยุคใหม่!