Safety Limit Switches

Product

Industrial Automation & Control

SAFETY LIMIT SWITCHES

Safety limit switch Allen-Bradley

440P-C
22mm Safety Limit Switches

โครงของลิมิตสวิตช์นี้ทำด้วยพลาสติกมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน เช่น snap action, slow break/make เป็นต้น พร้อมด้วยรุ่น 2 หรือ 3 คอนแทค นอกจากนั้นยังหัวสวิตช์ให้เลือกใช้งานหลายแบบตามความเหมาะสมกับงาน

  • มีหัวสวิตช์ให้เลือกใช้หลายแบบ
  • สวิตช์ทำงานแบบ Positive operation
  • เลือกรูปแบบหน้าคอนแทคได้ตามต้องการ 1 N.C. + 1 N.O., 2 N.C. + 1 N.O. 3 N.C., 2 N.C. + 1 N.O.
  • สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50047, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 และ EN 60204–1

Download
- 440P-C 22mm Safety Limit Switches Catalog


 

Safety metal limit switch Allen-Bradley

440P-M
30mm Safety Limit Switches

โครงของลิมิตสวิตช์นี้ทำด้วยโลหะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน เช่น snap action, slow break/make เป็นต้น พร้อมด้วยรุ่น 2, 3 หรือ 4 คอนแทค นอกจากนั้นยังหัวสวิตช์ให้เลือกใช้งานหลายแบบตามความเหมาะสมกับงาน

  • มีหัวสวิตช์ให้เลือกใช้หลายแบบ
  • สวิตช์ทำงานแบบ Positive operation
  • เลือกรูปแบบหน้าคอนแทคได้ตามต้องการ 1 N.C. + 1 N.O., 2 N.C. + 1 N.O. 3 N.C., 2 N.C. + 2 N.O., 3 N.C. + 1 N.O., or 4 N.C.
  • สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 50047, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 และ EN 60204–1

Download
- 440P-M 30mm Safety Limit Switches Catalog