คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องสาธิตเทคโนโลยี่ Connected Enterprise

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องสาธิตเทคโนโลยี่ Connected Enterprise (CEC room) ณ สำนักงานบริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น จำกัด ร่วมด้วย บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น โดยทางร็อคเวล ออโตเมชั่น ได้บรรยายถึงทิศทางและการนำเทคโนโลยี่ Connected Enterprise (หรือ IIoT) มาใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสาธิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับ IIoT

Khon Kaen University-3
Khon Kaen University-4