เทคนิคง่ายๆที่ช่วยลดการเกิดสัญญาณรบกวนไฟฟ้า (Electric Noise) ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

เทคนิคง่ายๆที่ช่วยลดการเกิดสัญญาณรบกวนไฟฟ้า (Electric Noise) ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

สัญญาณรบกวนไฟฟ้า (Electrical Noise) เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นในระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การรบกวนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และการรบกวนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFI)

แหล่งที่มาของสัญญาณรบกวน

ส่วนใหญ่แล้วสัญญาณรบกวนเหล่านี้มักเกิดจากอุปกรณ์ switching ต่างๆ เช่น Inverter(VFD) Servo drive และ Switching power supply เป็นต้น สัญญาณรบกวนนี้อาจแพร่กระจายไปทั่วกับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะของระบบกราวด์ ซึ่งการแก้ไขปัญหาทำได้ค่อนข้างยาก เรามักพบว่า Inverter เป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหาค่อนข้างมากเราจึงขอแนะนำวิธีการลดปัญหาของ Noise ที่เกิดจาก Inverter(VFD) ดังนี้

1. การใช้ Noise Filter
การใส่ Noise Filter ที่ด้านอินพุทของ Inverter จะช่วยลดผลกระทบของ Noise ที่จะถูกส่งย้อนกลับไปที่แหล่งจ่ายไฟ แต่ควรเลือก Noise ที่ออกแบบหรือขนาดที่เหมาะสมกับ Inverter นั้นๆ ดังแสดงได้ในรูปที่ 2

นอกจากนั้นเรายังสามารถลด Noise ที่เกิดขึ้นจาก “Reflector Waves” ของมอเตอร์ โดยการใส่ Noise Filter ที่ด้านเอาท์พุทของ VFD ถ้าจำเป็น ดังแสดงได้ในรูปที่ 3 แต่ในกรณีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อสายมอเตอร์มีความยาวมาก

2. การลดความถี่ Carrier Frequency
ใน VFD จะมีชุด PWM ทำหน้าที่ควบคุม IGBT เพื่อจ่ายไฟให้มอเตอร์ ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ของชุดPWM ได้และเรียกความถี่นี้ว่า Carrier Frequency การลดความถี่นี้ลงอาจช่วยลด Noise ที่เกิดขึ้นได้

3. การแก้ปัญหาของสายสัญญาณ
การลด Noise ของสายสัญญาณ (Signal Circuit) อาจทำได้โดยใช้สาย Shielded และติดตั้ง Ferrite core ที่ปลายทั้งสองด้าน โดยปกติจะกราวด์ Shielded เข้ากับแหล่งจ่ายไฟสัญญาณเพียงด้านเดียว นอกจากนั้นเราควรแยกสายสัญญาณออกจากสายส่งกำลังและกราวด์จุดที่เป็นเส้นทางเดินของ Noise

เพียง 3 มาตรการที่กล่าวข้างต้น น่าจะช่วยลดปัญหาของ Noise ที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย แต่บางครั้งอาจกำจัด Noise ได้ไม่หมด เพราะเราไม่สามารถครอบคลุมทุกเส้นทางเดินของ Noise ได้ทั้งหมด จะเห็นได้ว่า Noise เปรียบเสมือนเชื้อโรคร้ายที่ลุกลามไปตามร่างกาย ถ้าหาต้นเหตุไม่พบก็ยากที่จะกำจัดเชื้อโรคดังกล่าวลงได้

ท่านสามารถติดตามสาระความรู้กับเรา ได้ที่ https://sonicautomation.co.th/article/

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการขอคำปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ที่

Sonic Line@ : @Sonicautomation หรือทักมาหาเราได้เลยค่ะ