เคล็ดไม่ลับ “ประหยัดกว่าด้วยการควบคุมอินเวอร์เตอร์ผ่าน Ethernet”

เคล็ดไม่ลับ “ประหยัดกว่าด้วยการควบคุมอินเวอร์เตอร์ผ่าน Ethernet”

เคล็ดไม่ลับ “ประหยัดกว่าด้วยการควบคุมอินเวอร์เตอร์ผ่าน Ethernet”

การควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์(Inverter) มักจะสั่งงานผ่านอินพุตเอาต์พุตของ PLC โดยใช้สัญญาณทั้งดิจิตตอลและอนาลอก เช่น Start, Stop, Speed reference และ Fault เป็นต้น ทำให้ต้องใช้อินพุตเอาต์พุตทั้งดิจิตอลและอนาลอกจำนวนหลายจุดสำหรับอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัว  แต่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ยุคที่อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิตสามารถเชื่อมต่อกันผ่านระบบสื่อสาร ซึ่ง Ethernet เป็นหนึ่งในระบบการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารภาคการผลิตและเป็นระบบการสื่อสารหลักที่ใช้กับระบบ IT เช่นกัน  จะว่าไปแล้ว OT (Operation Technology) กับ IT(Information Technology) กำลังผสานกันเป็นหนึ่งเดียวผ่าน Ethernet

ต่อไปนี้เราจะอธิบายถึงการนำ PLC ขนาดเล็กไปควบคุมอินเวอร์เตอร์โดยผ่าน Ethernet ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดจำนวนสายสัญญาณระหว่าง PLC กับอินเวอร์เตอร์ได้  และการทำก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดผู้เขียนกลับมองว่ามันง่ายกว่าวิธีการเดิมเสียด้วยซ้ำ

รูปข้างล่างนี้แสดงตัวอย่างการต่อ Micro850 ซึ่งเป็น PLC ขนาดเล็กของ Allen-Bradley กับ PowerFlex 525 และแสดง IP address ของอุปกรณ์แต่ละตัว

จากรูปข้างบนจะเห็นว่า IP address ของ PLC คือ 192.168.1.1 ส่วน Inverter คือ 192.168.1.10 เมื่อเราตั้งค่า IP ได้ถูกต้องแล้ว PLC ก็สามารถสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ได้แล้วทำให้สามารถควบคุมและแสดงผลการทำงาน Inverter ทันที  ในกรณีที่ต้องการสั่ง Start และตั้งค่าความเร็วจาก PLC ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่อินเวอร์เตอร์รุ่น PowerFlex 525 เพิ่มเติมคือ P046=5 และ P047=15

ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมนั้นทาง Allen Bradley ได้สร้าง Function Block สำเร็จรูปขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานดังตัวอย่างที่แสดงในรูปข้างล่างนี้  จากรูปจะเห็นว่ามีการระบุ IP address ของ Inverter ตัวที่ต้องการควบคุมในที่นี้คือ 192.168.1.10  นอกจากนั้น Function Block จะมีขาพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้สำหรับควบคุมและแสดงผลอินเวอร์เตอร์อื่นๆ เช่น Start, Stop, Fwd, Rev เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเลือกพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแต่อย่างใดและการควบคุมอินเวอร์เตอร์ด้วย PLC ผ่าน Ethernet ทำได้ง่ายกว่าที่คิด