ชีวิตจะง่ายขึ้นหากซ่อมบำรุง PLC โดยการเปลี่ยนการ์ด Controller

ชีวิตจะง่ายขึ้นหากซ่อมบำรุง PLC โดยการเปลี่ยนการ์ด Controller ขณะทำงานโดยไม่ต้องปิดไฟ Removal and Insertion Under Power (RIUP)

 

 

 

ทุกท่านอาจจะเคยเกิดปัญหาเมื่อ Module ของ PLC ได้แก่ ส่วนของ CPU , I/O , Communication มีปัญหาหรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือถอด Module จะต้องทำการหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กำอุปกรณ์ทุกครั้ง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว นอกจากทำให้ขั้นตอนในการทำ Engineering เพิ่มขึ้นแล้ว ในขณะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตกำลังทำงาน หาก Module ของ PLC ชำรุด และ อุปกรณ์นั้นไม่มีคุณสมบัติของ RIUP จะต้องทำการหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ เพื่อทำการถอดและเปลี่ยน Module ซึ่งทำให้เครื่องจักรหรือ Process ทั้งหมดต้องหยุดการทำงานลง ส่งผลให้การซ่อมบำรุงต้องใช้เวลามากขึ้น,เกิดความล่าช้าและอาจจะทำให้สินค้าที่กำลังผลิตอยู่นั้นเกิดความเสียหายได้

เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติของ RIUP หรือ การถอดและเปลี่ยนในขณะที่อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า จะทำให้การติดตั้งหรือแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ลดปัญหาที่จะต้องหยุดเครื่องจักรทั้งระบบเพียงแค่ I/O หรือ Communication เสียเพียงแค่ตัวเดียว

 

สำหรับ Product ของ Rockwell Automation (Allen Bradley) ที่ Support RIUP ได้แก่

  • 1715 Redundant I/O

  • 1719* Ex I/O Modules

  • 1734 POINT I/O Modules

  • 1756 Controllogix I/O

  • 1794 FLEX I/O and FLEX I/O-XT Modules

  • 1797 FLEX Ex I/O Modules

 

  • 5094 FLEX 5000 I/O Modules

  • ข้อควรระวัง : การถอดและเปลี่ยนในขณะที่อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย (Hazardous Locations) ในขณะที่ถอดและเปลี่ยน Module ในขณะที่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ อาจจะเกิดประกายไฟเกิดขึ้น การปฏิบัติในลักษณะนี้หากอุปกรณ์นั้นติดตั้งในพื้นที่อันตราย (Hazardous Location) อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้

สิทธิ์ทัศน์ ป้อมหลักทอง
Technical Consultant
Sonic Automation Company Limited

 

ท่านสามารถติดตามสาระความรู้กับเรา ได้ที่  https://sonicautomation.co.th/article/ 

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการขอคำปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ที่

Sonic Line@ : @Sonicautomation หรือทักมาหาเราได้เลยค่ะ