ปัญหาไฟตก ไฟกระพริบ (Voltage sag)

ปัญหาไฟตก ไฟกระพริบ (Voltage sag)

ปัญหาไฟตก ไฟกระพริบ (Voltage sag)

แรงดันไฟตกชั่วขณะ(ชั่วคราว)เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตโดยไม่จำเป็น  อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบควบคุม เช่น PLC, AC drive และ Robot ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อแรงดันไฟตกชั่วขณะ รวมทั้งรีเลย์และคอนแทคเตอร์ด้วย

แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะคืออะไร?

แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ คือ การที่แรงดันไฟฟ้าลดลงเกิน 10% จากค่าแรงดันไฟปกติเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 1/2 cycle ถึง 1 นาที ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 ตัวอย่างเช่น แรงดันไฟปกติ 220 V แรงดันไฟตก 10% จะมีค่าเท่ากับ 198 V

แรงดันไฟตกชั่วขณะมีสาเหตุจากอะไร?

เมื่อเกิดแรงดันไฟตกชั่วขณะเรามักคิดว่าปัญหาน่าจะเกิดจากการไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามแรงดันไฟตกชั่วขณะอาจเกิดจากอุปกรณ์ภายในโรงงานของเราเองได้เช่นกัน  ดังนั้น ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าอาจเกิดได้ทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงาน

มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาแรงดันไฟตกชั่วขณะ  ในกรณีที่เกิดจากภายนอกโรงงานอาจเกิดจากคนหรือธรรมชาติก็ได้เช่น ฟ้าผ่า  พายุ ต้นไม้ล้มทับสายไฟ รถชนเสาไฟฟ้า เป็นต้น

 

การแก้ปัญหาแรงดันไฟตกชั่วขณะ

เราสามารถป้องกันปัญหาแรงดันไฟตกชั่วขณะได้ด้วยตัวอย่างวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ใช้ UPS แบบ True online ข้อดีของ UPS นอกจากจะป้องกันไฟตกแล้ว ยังสามารถลดปัญหาไฟดับได้อีกด้วยซึ่งสามารถสำรองไฟได้เป็นเวลาหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอร์รี่ แต่ UPS ก็มีข้อเสียเช่นคือต้องใช้แบตเตอร์รี่ในการสำรองไฟทำให้ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บและควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอร์รี่ และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบต้ตอร์รี่ทุกๆ 3-5 ปี
  2. การใช้ Dynamic Sag Corrector แต่มันจะป้องกันแรงดันไฟตกชั่วขณะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 5 วินาที เป็นต้น โดยที่แรงดันต้องลดลงไม่ต่ำกว่า 50 % ของแรงดันไฟปกติ ส่วนข้อดีของ Dynamic Sag Corrector คือ ไม่มีแบตเตอร์รี่ทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า และไม่ต้องบำรุงรักษา  นอกจากนั้นประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่า UPS เพราะขณะที่ไม่เกิดแรงดันไฟตกชั่วขณะมันจะจ่ายไฟตรงไปยังโหลด  ส่วน UPS จะแปลงไฟ DC ไปเป็นไฟ AC ตลอดเวลาทำให้เกิดการสูญเสียและสร้าง Harmonic ให้กับระบบไฟ