Terminal Block

Product

Industrial Component

TERMINAL BLOCK

เทอร์มินอลบล็อกของ Weidmuller มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบขันสกูรและแบบ Push-in นอกจากนั้นยังมีเทอร์มินอลที่ใช้ในการกระจายแรงดันไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุมต่างๆช่วยทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานและติดตั้ง  วัตถุที่ใช้ในการผลิตผ่านการคัดกรองคุณภาพเป็นอย่างดีจึงทำให้เทอร์มินอลของ Weidmuller มีความคงทนและรองรับกระแสไฟฟ้าได้ตามมารตฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม

WDU Screw terminal Weidmuller

WDU
Screw Terminal

WDU คือ เทอร์มินอลแบบขันสกรูออกแบบด้วยเทคโนโลยี่ Clamping yoke

  • ออกแบบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยเทอร์มินอลแบบ 2 ชั้น
  • มีรุ่นเทอร์มินอลฟิวส์ให้เลือกใช้งาน

Download
- Selection Guide


 

A2C Push-in Terminal Weidmuller

A2C
Push-in Terminal

A2C คือ เทอร์มินอลแบบ Push-in ออกแบบเพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้ง

  • ลดเวลาการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพราะไม่ต้องขันสกรูตามช่วงเวลา
  • ขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
  • แรงยึดสายไฟเท่ากัน ถ้าใช้แบบสกรูแรงยึดจะขึ้นอยู่กับผู้ขันสกรู

Download
- Selection Guide


 

AAP
Voltage Distribution Terminal

AAP คือ เทอร์มินอลแบบ Push-in ออกแบบเพื่อกระจายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรควบคุม

  • ลดเวลาการเดินสายไฟและป้องกันการเกิดเซิร์จ(Surge protection)
  • ขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
  • แรงยึดสายไฟเท่ากัน ถ้าใช้แบบสกรูแรงยึดจะขึ้นอยู่กับผู้ขันสกรู

Download
- Selection Guide