Edge Computing

Product

Industrial Automation & Control

EDGE COMPUTING SOLUTION

บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่น Edge Computing ของ Stratus Technologies สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมที่ต้องเจอกับแรงกดดันในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้นตลอดเวลา ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ก็มีขีดความสามารถสูงขึ้นและเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น การหลั่งไหลเข้ามาของข้อมูลจากอุปกรณ์ในภาคสนามมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันและความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชียวชาญด้าน IT กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดตัวประมวลผลที่อยู่ระหว่าง IT และ OT

ztC Edge
Edge Server

ztC Edge คือ Edge Server ที่อยู่ในรูปแบบ Redundant industrial server (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคู่ขนาน) ซึ่งแตกต่างจาก Industrial PC ทั่วไป  ztC Edge มีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยสูงออกแบบเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม โดย ztC Edge สามารถติดตั้งและจัดการระบบได้ง่าย ภายในได้จัดเตรียม VM (Virtual Machines) และเลเยอร์สำหรับแอพพลิเคชั่นมาให้พร้อมใช้งาน มีระบบป้องกันข้อมูลและการเรียกคืนแอพพลิเคชั่น   ztC Edge ช่วยลดงานด้าน IT มีความสามารถป้องกันตัวเองและตรวจสอบตัวเองช่วยป้องกัน Downtime ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

  • มี VM (Virtual Machines) และเลเยอร์สำหรับแอพพลิเคชั่นมาให้พร้อมใช้งาน
  • สามารถถอดเปลี่ยนขณะระบบยังทำงาน(Hot swap) ได้
  • รักษาความปลอดภัยและมั่นคงของระบบโดยไม่ต้องผึ่งพาผู้เชียวชาญ
  • ป้องการสูญหายของข้อมูลและกู้กลับคืนได้
  • รองรับโปรโตคอลอุตสาหกรรมต่างๆได้
  • ติดตั้งที่หน้างานได้ไม่ต้องการห้อง IT

Download
- ztC Edge brochure

HOW IT WORKS


 

ftServer
Fault Tolerant Server

ทุกวันนี้ ธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ Downtime คือวิกฤตของการดำเนินธุรกิจ การกู้คืนความล้มเหลวของระบบไม่ว่าจะเร็วมากแค่ไหนมันไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีอีกต่อไป สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการวันนี้ คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวแทนที่จะกู้ความล้มเหลว Stratus ขอนำเสนอการป้องกันความล้มเหลวของระบบด้วย ftServer ที่ใช้งานง่ายและติดตั้งได้รวดเร็ว เทคโนโลยีดั้งเดิม เช่น clustering และ virtualization-based HA ไม่ได้ป้องกัน Downtime แต่แค่ช่วยให้การกู้คืนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์เท่านั้นซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่หลายนาทีจนถึงหลายชั่วโมง ในขณะที่ ftServer สามารถป้องกัน Downtime ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณอย่างได้ผลและทำให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องแม้ว่าฮารด์แวร์บางส่วนทำงานล้มเหลว

  • อุปกรณ์แบบคู่ขนาน(Redundant) แต่ทำงานเป็นระบบเดียว ใช้ OS และแอพพลิเคชั่นตัวเดียวกันช่วยประหยัดค่าไลเซนส์ (license)
  • ถอดเปลี่ยนขณะทำงานได้ ระบบจะซิงโครไนซ์กันเมื่อเปลี่ยนตัวใหม่ทดแทน
  • มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมทำได้สำเร็จ ป้องกันข้อมูลผิดพลาดหรือสูญหาย

Download
- ftServer brochure