ลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายระหว่าง Sonic Automation กับ Phoenix Contact (Thailand)

ลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายระหว่าง Sonic Automation กับ Phoenix Contact (Thailand)

18 มีนาคม 2564 – คุณสุโรจน์ พนาสหธรรม, Country Managing Director ของ Sonepar Thailand ในนาม Sonic Automation Co., Ltd. ได้ลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายกับ คุณเกรียงศักดิ์ ศรีทองไท, General manager ของ Phoenix contact (Thailand) Co. , Ltd. ซึ่งพิธีลงนามจัดขึ้นที่สำนักงานของ Sonepar (ประเทศไทย)

Phoenix contact (Thailand) ได้แต่งตั้งให้ Sonic Automation เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในธุรกิจชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการขายและการตลาดเพื่อขยายธุรกิจและสร้างความยั่งยืนและความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว