บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Allen-Bradley(AB)

โซนิค ออโตเมชั่น ได้ร่วมงานวันแห่งความปลอดภัยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Allen-Bradley(AB)
ได้รับเกียรติบัตร ผู้รับเหมาเกรด A  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
โดยทางบ.โซนิค ได้ดำเนินงานสอดคล้องทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จนได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้