บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริจาคอุปกรณ์สำหรับการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น จำกัด ร่วมด้วย บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด และบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับการศึกษา ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย PLC รุ่น CompacLogix และซอฟต์แวร์ Studio 5000 รวมเป็นมูลค่า 600,000 บาท