ฉลองครบรอบ 10 ปี – 10th Anniversary

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
โซนิค ออโตเมชั่น จัดงาน “ฉลองครบรอบ 10 ปี” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมี คุณสุโรจน์ พนาสหธรรม Country manager บริษัท Sonepar (Thailand) Limited ให้เกียรติเป็นประธานและประกาศวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นบริษัทที่มุ่งเน้น Digital Transformation