ROKlive

There is nothing to show here!
Slider not found.

วาระการจัดงาน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

08:15 – 09:15 Registration
09:15 – 09:20 Welcome Remarks
09:20 – 09:50 Keynote | Future Trends in Industrial Automation
09:50 – 10:15 Keynote | Transforming the Industry with Rockwell Automation Connected Enterprise Production System
10:15 – 10:40 Keynote | IT/OT Convergence 2.0: Our Vision for Industrial Analytics
10:40 – 11:00 Customer Sharing | The Digital Transformation: Staying Competitive
11:00 – 11:45 Panel Discussion: How Digital Transformation is changing the world
11:45 – 11:55 Closing Address
12:00 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 14:30 (1) DX Technology Forum | Digital Transformation Game Plan
(2) DX Industry Forum | Food & Beverage: Creating the Lighthouse Factory
(3) *DX Industry Forum | Life Sciences: Building the Pharma 4.0 Vision
14:30 – 14:45 Coffee Break
14:45 – 16:15 (4) DX Industry Forum | Auto & Tire: Electric Vehicles & Battery Solutions
(5) DX Industry Forum | OEM: Smart Machines & Equipment
(6) *DX Industry Forum | Heavy Industries: Progressing towards a Sustainable Future
16:15 – 17:15 Networking Cocktail & Lucky Draws

เตรียมพร้อมรับแรงบันดาลใจ!

การบรรยายจากผู้บริหาร Rockwell Automation

เข้าร่วมรับฟังบรรยายประเด็นสำคัญแบบสด สัมผัสประสบการณ์ตัวอย่างในชีวิตจริง และรับแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการดำเนินงานของคุณ ประเด็นสำคัญจะตามมาด้วยการอภิปรายแบบโต้ตอบโดยวิทยากรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงช่วงถาม & ตอบแบบสด

ภาพรวมประเด็นสำคัญ

แนวโน้มในอนาคตในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

โควิด-19 ได้เปลี่ยนชีวิตเราในหลายๆ อย่างที่เราสามารถจินตนาการได้ ต้องจัดลำดับความสำคัญในการผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใหม่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต สิ่งที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการเติบโตของการผลิตในอนาคต

เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้วย Connected Enterprise Production System ของ Rockwell Automation

พลังของ TECHNOLOGY, DATA และ EXPERTISE กำลังจะเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต  มาเรียนรู้ Connected Enterprise Production System ของ Rockwell Automation  – modern production system ที่กำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรม

 

Industry & Tech Forums

เสนอผู้นำในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอภิปรายโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การกำหนด เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์การดำเนินงานของตนอย่างไร เข้าร่วมการสนทนาอย่างเปิดเผยกับผู้อภิปรายผู้เชี่ยวชาญของเราที่ฟอรัมเทคโนโลยีพิเศษหรือระหว่างหนึ่งในแทร็กเฉพาะอุตสาหกรรม: อาหารและเครื่องดื่ม; ยานยนต์และยาง; อุตสาหกรรมหนัก; ชีววิทยาศาสตร์และ OEM

 

Product & Technology Sessions

สำรวจ on-demand sessions ตามหัวข้อเฉพาะที่มุ่งเน้น และค้นพบโซลูชันและการปรับปรุงล่าสุด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การออกแบบระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การใช้งาน และการดำเนินงาน นอกจากนี้ เรียนรู้วิธีดำเนินการตามโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จและบรรลุคุณค่าสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ

 

Health & Safety Guidelines

สุขภาพและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ ROKLive SEA 2022 เรากำลังวางแผนงานตามมาตรการการจัดการความปลอดภัยในท้องถิ่น และเราจะติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่อไป ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถจัดงานได้อย่างปลอดภัยที่สุด ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย