PRODUCT HIGHLIGHT_PanelView 5000

Product

Product Highlight

PanelView 5000

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  เพราะ PanelView 5000 ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์(PLC)อย่างบูรณาการ จึงทำให้วิศวกรสามารถใช้งาน PanelView 5000 และ CompactLogix/ControlLogix โดยใช้ซอฟต์แวร์ Studio 5000 เพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างทั้งหน้าจอแสดงผลและโปรแกรม PLC ไปพร้อมๆกัน  tag ของ PLC สามารถนำมาใช้กับ PanelView 5000 ได้โดยตรงทำให้สะดวกและลดเวลาในการพัฒนาระบบ  PanelView 5000 แบ่งเป็น 2 รุ่น ให้เลือกใช้งานดังรายละเอียดข้างนี้

PanelView 5310

 • มีขนาดให้เลือกใช้ 6”, 7”W, 9”W, 10”* 12”W
 • หน่วยความจำ RAM 1 GB
 • จอสี TFT 24 บิต (16.7 ล้านสี)
 • สร้างหน้าจอได้ 100 หน้าจอ และ Alarm ได้ 1000 รายการ
 • ต่อคอนโทรลเลอร์ได้ 1 ตัว
 • Ethernet จำนวน 1 พอร์ต

PanelView 5510

 • มีขนาดให้เลือกใช้ 6.5”, 7”W, 9”W, 10.4”, 12”W, 15”, 19” มาพร้อม Resistive touch screen และ navigation button สามารถเลือกรุ่นที่มี keypad ได้
 • หน่วยความจำ Ram 1 GB
 • จอสี TFT 24 บิต (16.7 ล้านสี)
 • สร้างหน้าจอได้ 100 หน้าจอ และ Alarm ได้ 1000 รายการ
 • ต่อคอนโทรลเลอร์ได้ 4 ตัว
 • Ethernet จำนวน 2 พอร์ต รองรับ Device Level Ring

ลดความซ้ำซ้อนด้วยซอฟต์แวร์เดียว

ลดเวลาในการพัฒนาระบบเพราะลดความซ้ำซ้อนด้วยซอฟต์แวร์ Studio 5000 View Designer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Studio 5000 ที่ใช้สร้างโปรแกรม PLC ทำให้สามารถดึง Tag ของ PLC มาใช้งานได้โดยตรง  นอกจากนั้นยังสามารถจำลองการทำงาน (Emulator) PanelView 5000 ร่วมกับ CompactLogix/ControlLogix โดยไม่ต้องใช้ฮารด์แวร์จริง

ปุ่มกดความเร็วสูง

ด้วยฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูงทำให้ความเร็วในการตอบสนองฉับไว  จึงสามารถสร้าง Push Button บนหน้าจอที่สามารถสั่งงานได้เช่นเดียวกับการใช้ Push Button จริง ทำให้สามารถสั่ง Jog ให้เครื่องจักรเคลื่อนที่หรือหยุดได้อย่างรวดเร็ว

แบนเนอร์แสดงสถานะ

อำนวยความสะดวกในการออกแบบด้วยแบนเนอร์สำเร็จรูป คุณจะได้รับการแจ้งเตือน(notification) สัญญาณอลาม(Alarm) ชื่อผู้ใช้งาน(Active user) วันและเวลา ทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างหน้าจอ

กราฟิกปรับขนาดได้

เพิ่มผลิตภาพการทำงานด้วยการใช้หน้าจอที่สร้างขึ้นร่วมกันได้ระหว่าง PanelView 5000 ที่มีขนาดต่างกันแต่คงความสวยงามของกราฟิก

นอกจากนั้นยังเตรียมออบเจ็คกราฟิกมาพร้อมซอฟต์แวร์มากกว่า 1000 รูปแบบ และสามารถสร้าง Add-On Graphic(AOG) ของตัวเองได้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดเวลาในการทำงาน