Tools

Product

Tools

TOOLS

Weidmuller เป็นผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับเข้าสายไฟที่ถูกใช้โดยมืออาชีพในวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรุฐานและคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่แม่นยำสำหรับ ระบบข้อมูล สัญญาณ และไฟฟ้ากำลัง ทนทานแต่น้ำหนักเบาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสำหรับการตัดต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ไม่ว่าคุณกำลังสร้างเครื่องจักรใหม่ ซ่อมบำรุง หรือประกอบตู้ไฟ

P BAG SET 1
Tool

ชุดเครื่องมือสำหรับตัด และย้ำหางปลาเดี่ยว (ferrules) ที่มีเครื่องมือต่างๆที่ต้องการใช้งานอยู่ในกระเป๋าเดียวกันทำใช้สะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา

  • ใช้งานง่าย เครื่องมือครบ
  • สามารถใช้ได้ทั้งตัดสายไฟ ปลอกสายไฟ และย้ำหางปลาเดื่ยว (ferrules)

Download
- Selection Guide