Fan and Filter

Product

Enclosures and Climate Control

FAN & FILTERS

พัดลมระบายอากาศ Rittal

Fan & Filter

พัดลมของ Rittal ถูกออกให้สร้างอัตราการหมุนเวียนอากาศที่ดีกว่า แรงดันสูงกว่า เสียงรบกวนน้อย นอกจากนั้นยังประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ

  • อัตราการหมุนเวียนอากาศ 20-700 m3/h
  • ติดตั้ง เปลี่ยน และซ่อมบำรุงง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • ยืดอายุฟิลเตอร์และลดการบำรุงรักษา

Download
- Selection Guide