UNO POWER

Product

Industrial Component

Phoenix Contact
UNO Power Phoenix contact

UNO POWER
Basic Functionality Power Supply

UNO ของ Phoenix contact เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน  เหมาะสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรที่ต้องการประหยัดต้นทุน

  • โครงสร้างผลิตจาก Thermo Plastics มีความแข็งแรงทนทาน
  • ใช้งานยาวนานด้วย MTBF สูงกว่า 500,000 ชั่วโมง
  • ประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้จ่ายพลังไฟและประสิทธิภาพสูง
  • ย่านอุณหภูมิใช้งานกว้าง –25 °C ถึง 70 °C (derating > 55 °C : 2.5 %/K)

Download
-Selection Guide
-Data Sheet