Level & Pressure Sensor

Product

Industrial Communication

LEVEL & PRESSURE SENSOR

เซ็นเซอร์วัดระดับของ LACROIX ถูกออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษและมีเที่ยงตรงสูง  สามารถติดตั้งในระบบน้ำประปาและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสำรหรับติดตั้งใช้งานร่วมกับ SOFREL RTU

Level sensor for drinking water

CNPI
Pressure sensor for Drinking Water

เซ็นเซอร์วัดแรงดันชนิด piezoresistive ที่หุ้มด้วยสแตนเลสคุณภาพสูงสามารถจมอยู่ใต้น้ำ  ได้รับการรับรอง ACS ใช้สำหรับวัดระดับน้ำในอ่างเก็บ น้ำถัง บ่อน้ำ เป็นต้น สามารถวัดระดับน้ำโดยการวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างพื้นผิวของของเหลวและด้านล่างของอ่างเก็บน้ำที่เซ็นเซอร์จมอยู่ใต้น้ำ

Download
-SOFREL Level & Pressure Brochure

Level sensor for wastewater

CNPA
Pressure Sensor for Wastewater

เซ็นเซอร์วัดแรงดันที่หุ้มด้วยเซรามิคสูงสามารถจมอยู่ใต้น้ำ  ใช้สำหรับวัดระดับน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย

Download
-SOFREL Level & Pressure Brochure