Data Loggers

Product

Industrial Communication

DATA LOGGERS IoT

โซนิค ออโตเมชั่น เป็นตัวแทนจำหน่าย Data Logger IoT (3G Data Logger) ยี่ห้อ LACROIX ที่ออกแบบพิเศษสำหรับเครือข่ายระบบจัดส่งน้ำ สามารถป้องกันน้ำได้และอายุการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียม มีเสาอากาศและรองรับระบบสื่อสาร 2G/3G ในตัวเพื่อส่งข้อมูลให้ระบบ SCADA  สามารถใช้งานกับเครื่องมือวัดทุกชนิดที่ใช้เกี่ยวกับเครือข่ายจัดส่งน้ำ

ออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษสามารถใช้งานได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบาก  เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่อันตรายที่บุคคลเข้าถึงได้ลำบาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • การติดตั้งอุปกรณ์ใต้ดิน
  • ความเสี่ยงจากน้ำท่วมเป็นเวลานาน
  • สัญญาณคลื่นวิทยุอ่อนแอ
  • ไซต์งานที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากลำบาก

SOFREL LS
Data Logger for Drinking Water Network

SOFREL LS คือ Data Logger ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบบริหารจัดการน้ำดื่ม ทำงานด้วยแบตเตอรี่ภายในตัวสามารถติดตั้งในตำแหน่งต่างๆของเครือข่ายน้ำดื่มที่มีไซต์งานอยู่กระจายตัวกันเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานที่เกิดขึ้นในภาคสนาม มีพิกัดป้องกัน IP68 สามารถจมอยู่ในน้ำได้ สามารถสื่อสารข้อมูลที่จัดเก็บได้ด้วยสัญญาณ GSM

Download
-SOFREL LS Brochure

HOW IT WORKS


 

SOFREL LT
Data Logger for Waste Water Network

SOFREL LT คือ Data Logger ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ทำงานด้วยแบตเตอรี่ภายในตัวสามารถติดตั้งในตำแหน่งต่างๆของเครือข่ายน้ำเสียที่มีไซต์งานอยู่กระจายตัวกันเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานที่เกิดขึ้นในภาคสนาม มีพิกัดป้องกัน IP68 สามารถจมอยู่ในน้ำได้ สามารถสื่อสารข้อมูลที่จัดเก็บได้ด้วยสัญญาณ GSM

Download
-SOFREL LT brochure

HOW IT WORKS