Machine Safety Services

Comply with Safety Standards to Reduce Risk and Improve Productivity

MACHINE SAFETY SERVICES

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของเครื่องจักร บริษัทต่างๆ จะมองหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนสามประการ ได้แก่ ลดความเสี่ยง ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  บริษัท โซนิค ออโตเมชั่นเป็นตัวแทนจำหน่าย Rockwell Automation จาก USA จัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Allen-Bradley ซึ่งเป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงจนถึงการทวนสอบขั้นสุดท้าย  ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง (Scalable Safety Assessments)

ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง(Identify and Evaluate Risks)

การประเมินความปลอดภัยเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวงจรความปลอดภัยของคุณ การประเมินความปลอดภัยช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่จะบรรเทาได้ และช่วยให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับ ทีมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่ได้รับรองจาก TÜV ของเราใช้วิธีการที่อิงกับมาตรฐานสากลล่าสุด วิธีการนี้จะนำเสนอการประเมินที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้กับพนักงานของคุณ

เราขอเสนอทางเลือกการประเมินความปลอดภัยที่ปรับได้ตามขนาดธุรกิจ ซึ่งสามารถจัดการกับความท้าทายและงบประมาณทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และทำงานร่วมกับโปรแกรมความปลอดภัยปัจจุบันในองค์กรของคุณ ทางเลือกเหล่านี้รวมถึง:

  • Conformity audits: การตรวจสอบความสอดคล้องให้การวิเคราะห์ความปลอดภัยระดับสูงของเครื่องจักร และสามารถแสดงการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตรวจสอบเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับโปรแกรมความปลอดภัยของคุณในฐานะเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญและคุณสมบัติ
  • Guarding evaluations: การประเมินการป้องกันจะระบุอันตรายและปกป้อง  คำแนะนำเพื่อการดำเนินการในทันที
  • Risk assessments: การประเมินความเสี่ยงดำเนินการโดยวิศวกรหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของเรา รวมถึงคำแนะนำในการปรับปรุงความปลอดภัย
  • Team-based risk assessments: การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับเครื่องจักรพิเศษหรือที่สำคัญ และโอกาสสำหรับทีมในการเพิ่มพูนความรู้

Download
- Machine Safety Services Brochure


 

บริการออกแบบและการสอบทวน (Design and Verification Services)

ออกแบบระบบเซฟตี้ครบวงจร (Develop Comprehensive Safety Systems)

บริการออกแบบของเราจะช่วยพัฒนาระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมกว่า ซึ่งรวมถึงการพัฒนาข้อกำหนดด้านฟังก์ชันความปลอดภัย (SFRS) และการสอบทวนความปลอดภัย SISTEMA  ซึ่งจะตรวจสอบการออกแบบวงจรความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับระดับประสิทธิภาพที่ระบุ เพื่อช่วยสอบทวนว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยของคุณได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรของคุณ

เมื่อการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้ว สามารถใช้ SFRS เพื่อทบทวนคำแนะนำได้ SFRS สามารถยืนยันได้ว่ากลยุทธ์การลดความเสี่ยงนั้นใช้ได้จริงสำหรับโรงงานของคุณ ระหว่างการพัฒนา SFRS ที่ปรึกษาของ Rockwell Automation จะเป็นผู้นำในการหารือกับทีมด้านความปลอดภัย วิศวกรรม การปฏิบัติงาน และฝ่ายจัดการของคุณ การพิจารณาการสอบทวนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย ปรับปรุงการดำเนินงาน และต้องไม่ขัดขวางการผลิตและการบำรุงรักษา

โดยทั่วไปแล้ว SFRS และข้อกำหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ SFRS ยังใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งเป็นการทดสอบจริงในภาคสนามที่ระบบความปลอดภัยของคุณทำงานได้ตามข้อกำหนด


 

บริการติดตั้งและตรวจสอบยืนยัน (Installation and Validation Services)

ยืนยันว่าระบบของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรฐาน

บริการตรวจสอบระบบความปลอดภัยช่วยยืนยันการติดตั้งและการทำงานของระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม บริการเหล่านี้จะประเมินประสิทธิภาพของวงจร ความทนทานต่อข้อผิดพลาด การทำงานที่อาจผิดพลาด ลอจิกของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์ ฟังก์ชันอุปกรณ์ และการดำเนินการรีเซ็ตสำหรับโหมดการทำงานทั้งหมด โดยการออกและสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

บริการตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึง:

  • การวิเคราะห์วงจรความปลอดภัย
  • เวลาในการหยุดเครื่อง
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • การทวนสอบระบบความปลอดภัย