Machine Safety Services

Product

Industrial Automation & Control

Safety service

MACHINE SAFETY SERVICES

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของเครื่องจักร บริษัทต่างๆ จะมองหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนสามประการ ได้แก่ ลดความเสี่ยง ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  บริษัท โซนิค ออโตเมชั่นเป็นตัวแทนจำหน่าย Rockwell Automation จาก USA จัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Allen-Bradley ซึ่งเป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงจนถึงการทวนสอบขั้นสุดท้าย  ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง (Scalable Safety Assessments)

ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง(Identify and Evaluate Risks)

การประเมินความปลอดภัยเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวงจรความปลอดภัยของคุณ การประเมินความปลอดภัยช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่จะบรรเทาได้ และช่วยให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับ ทีมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่ได้รับรองจาก TÜV ของเราใช้วิธีการที่อิงกับมาตรฐานสากลล่าสุด วิธีการนี้จะนำเสนอการประเมินที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้กับพนักงานของคุณ

เราขอเสนอทางเลือกการประเมินความปลอดภัยที่ปรับได้ตามขนาดธุรกิจ ซึ่งสามารถจัดการกับความท้าทายและงบประมาณทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และทำงานร่วมกับโปรแกรมความปลอดภัยปัจจุบันในองค์กรของคุณ ทางเลือกเหล่านี้รวมถึง:

  • Conformity audits: การตรวจสอบความสอดคล้องให้การวิเคราะห์ความปลอดภัยระดับสูงของเครื่องจักร และสามารถแสดงการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตรวจสอบเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับโปรแกรมความปลอดภัยของคุณในฐานะเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญและคุณสมบัติ
  • Guarding evaluations: การประเมินการป้องกันจะระบุอันตรายและปกป้อง  คำแนะนำเพื่อการดำเนินการในทันที
  • Risk assessments: การประเมินความเสี่ยงดำเนินการโดยวิศวกรหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของเรา รวมถึงคำแนะนำในการปรับปรุงความปลอดภัย
  • Team-based risk assessments: การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับเครื่องจักรพิเศษหรือที่สำคัญ และโอกาสสำหรับทีมในการเพิ่มพูนความรู้

Download
- Machine Safety Services Brochure


 

บริการออกแบบและการสอบทวน (Design and Verification Services)

ออกแบบระบบเซฟตี้ครบวงจร (Develop Comprehensive Safety Systems)

บริการออกแบบของเราจะช่วยพัฒนาระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมกว่า ซึ่งรวมถึงการพัฒนาข้อกำหนดด้านฟังก์ชันความปลอดภัย (SFRS) และการสอบทวนความปลอดภัย SISTEMA  ซึ่งจะตรวจสอบการออกแบบวงจรความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับระดับประสิทธิภาพที่ระบุ เพื่อช่วยสอบทวนว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยของคุณได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรของคุณ

เมื่อการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้ว สามารถใช้ SFRS เพื่อทบทวนคำแนะนำได้ SFRS สามารถยืนยันได้ว่ากลยุทธ์การลดความเสี่ยงนั้นใช้ได้จริงสำหรับโรงงานของคุณ ระหว่างการพัฒนา SFRS ที่ปรึกษาของ Rockwell Automation จะเป็นผู้นำในการหารือกับทีมด้านความปลอดภัย วิศวกรรม การปฏิบัติงาน และฝ่ายจัดการของคุณ การพิจารณาการสอบทวนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย ปรับปรุงการดำเนินงาน และต้องไม่ขัดขวางการผลิตและการบำรุงรักษา

โดยทั่วไปแล้ว SFRS และข้อกำหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ SFRS ยังใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งเป็นการทดสอบจริงในภาคสนามที่ระบบความปลอดภัยของคุณทำงานได้ตามข้อกำหนด


 

บริการติดตั้งและการทวนสอบ (Installation and Validation Services)

ยืนยันว่าระบบของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรฐาน

บริการตรวจสอบระบบความปลอดภัยช่วยยืนยันการติดตั้งและการทำงานของระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม บริการเหล่านี้จะประเมินประสิทธิภาพของวงจร ความทนทานต่อข้อผิดพลาด การทำงานที่อาจผิดพลาด ลอจิกของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์ ฟังก์ชันอุปกรณ์ และการดำเนินการรีเซ็ตสำหรับโหมดการทำงานทั้งหมด โดยการออกและสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

บริการตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึง:

  • การวิเคราะห์วงจรความปลอดภัย
  • เวลาในการหยุดเครื่อง
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • การทวนสอบระบบความปลอดภัย