Laser Sensor

Product

Industrial Automation & Control

LASER SENSORS

45LMS
Laser Measurement Sensors

45LMS คือ เลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับระยะปานกลางถึงระยะไกล มีให้เลือก 3 ระยะ เซนเซอร์นี้ใช้หลักการ Time of Flight (ToF) และมีลำแสงขนาดเล็กแม้จะวัดที่ระยะ 50 เมตร

 • รองรับสื่อสาร IO-Link เพื่อสร้างเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
 • เซนเซอร์ IO-Link มีฟังก์ชั่นวินิจฉัยตัวเอง รวมทั้งฟังก์ชั่น ADC (Automatic Device Configuration), multiple profiles, trending, tags, และตั้งพารามิเตอร์เฉพาะอุปกรณ์ เป็นต้น
 • ระยะตรวจจับรุ่นเช็ควัตถุโดยตรง: 8 ม.(Class 1 laser); 15 ม.(Class 2 laser)
 • มีรุ่นใช้แผ่นสะท้อนแสงให้เลือกใช้งาน ระยะตรวจจับ 50 ม.
 • เอาต์พุตดิจิตอล 1 ชุด (NPN/PNP) และเอาต์พุตอนาล็อก 1 ชุด(4...20 mA)
 • ความเที่ยงตรง ± 24 มม.
 • ความเร็วตอบสนอง 10 ms

Download
-45LMS Product Profile
-45LMS-Installation Instruction
-45LMS IO-Link User Manual

45DMS
Distance Measurement Sensors

45DMS คือ เซนเซอร์วัดระยะ เหมาะสำหรับการวัดระยะที่ต้องการความละเอียดและมาพร้อมฟังก์ชั่นการสื่อสาร IO-Link เพื่อการวินิจฉัยตัวเองและการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารขององค์กร

 • รองรับสื่อสารIO-Link เพื่อสร้างเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
 • เลเซอร์ Class 1 Eye Safe
 • มีรุ่นรองรับการวัด 2 ระยะ:
  • 60 มม. ถึง 5 ม. 90% (กระดาษสีขาว)
  • 50 มม. ถึง 3 ม. 6% (สีดำ)
 • ความแม่นยำของแต่ละรุ่น:
  • ± 30 มม. (linearity)
  • ± 1 มม. (resolution)
 • รวมโหมดการทำงาน 3 โหมด ในตัวเดียว เพื่อให้ง่ายในการสลับเปลี่ยนเพื่อ distance measurements, background suppression, และ background reflection
 • พิกัดการป้องกัน IP67 และ IP69k

Download
-45DMS Product Profile
-45DMS Installation Instruction

-45DMS IO-Link Quick Reference