PRODUCT HIGHLIGHT_Safety Light Curtain 450L

Product

Product Highlight

Light Curtain 450L

เซนเซอร์ม่านเเสงนิรภัยที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย สามารถต่อใช้งานร่วมกับเซฟตี้คอนโทรลรีเลย์และเซฟตี้ PLC ได้ มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือ Basic และ Advanced ซึ่งรุ่น Advanced จะรองรับฟังก์ชั่น Muting และ Blanking ได้ มีช่วงการตรวจจับให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 15 cm ถึง 195 cm  ความละเอียดในการตรวจจับมีทั้ง 14 mm (Finger) และ 30 mm (Hand)

การตรวจจับไร้จุดบอด

การออกแบบคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เราจึงลดจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นโดยมีลำแสงอินฟราเรดตลอดความยาวของตัวเซนเซอร์ทำให้ลดโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเสี่ยงในการเข้าถึงจุดอันตรายได้โดยไม่ตั้งใจ  และทำให้การติดตั้งในระนาบเดียวกับขอบหรือฐานของเครื่องจักรได้อย่างพอดี

 

จะรับหรือส่งใช้เซนเซอร์ตัวเดียวจบ 

ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของ Allen Bradley ช่วยทำให้ม่านแสงนิรภัยรุ่น 450L แตกต่างจากเซนเซอร์ม่านแสงนิรภัยทั่วๆไปตรงที่เซนเซอร์สามารถใช้เป็นตัวรับหรือตัวส่งก็ได้โดยการใช้โมดูล Plug-in  ดังนั้นทำให้ลดจำนวน Spare part เพราะเก็บเพียงตัวเดียวเท่านั้น

ติดตั้งง่ายสุดๆ 

สำหรับรุ่น 450L-E (Advanced) จะมาพร้อมแสงเลเซอร์ (Alignment laser) ภายในตัวช่วยให้การจัดแนวเซนเซอร์ม่านแสงนิรภัยทำได้ง่ายและรวดเร็ว  โดยเฉพาะการติดตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับค่อนข้างมาก