Receptacle combination

Product

Receptacle

RECEPTACLE COMBINATION

บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด จำหน่ายชุดรวมปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูป รุ่น AMAXX® ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง สายจ่ายไฟเพียงเส้นเดียวรูเจาะน้อยกว่า อุปกรณ์ประกอบรวมอยู่ในกล่องเดียวกันติดตั้งง่าย ฝาครอบเปิดออกได้

AMAXX receptacle combination 910007 MENNEKES

AMAXX 910007
Receptacle Combination

AMAXX 910007 คือ ชุดรวมปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูป ประกอบด้วยปลั๊ก 16 A, 5 p, 400 V จำนวน 1 ตัว และปลั๊ก 16 A, 230 V จำนวน 2 ตัว

  • พิกัดป้องกัน IP 44
  • ขนาด 130 มม x 225 มม (H x W)

Download
- Product Info


 

MENNEKES AMAXX 940002

AMAXX 940002
Receptacle Combination

AMAXX 940002 คือ ชุดรวมปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูปพร้อมชุดตัดวงจร ประกอบด้วยปลั๊ก 16 A, 5 p, 400 V จำนวน 2 ตัว และปลั๊ก 16 A, 230 V จำนวน 3 ตัว

  • พิกัดป้องกัน IP 44
  • ขนาด 520 มม x 225 มม (H x W)

Download
- Product Info


 

MENNEKES AMAXX 960004

AMAXX 960004
Receptacle Combination

AMAXX 940002 คือ ชุดรวมปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูปพร้อมชุดตัดวงจร ประกอบด้วยปลั๊ก 16 A, 5 p, 400 V จำนวน 1 ตัว และปลั๊ก 16 A, 230 V จำนวน 3 ตัว

  • พิกัดป้องกัน IP 44
  • ขนาด 650 มม x 112.5 มม (H x W)

Download
- Product Info