Baumer – Level Sensor

Product

Industrial Automation & Control

LEVEL SENSORS

BAUMER CleverLevel PL20S

BAUMER CleverLevel PL20S
Level Sensor (For industrial)

การตรวจจับระดับโดยใช้เทคโนโลยีการเบี่ยงเบนความถี่สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 • ทริกเกอร์แบบปรับได้
 • ป้องกันปัญหาการเกาะยึดที่หัวเซ็นเซอร์
 • มีเอาต์พุตปรับค่าได้ 2 ชุด
 • สามารถให้สัญญาณเอาต์พุตแบบอนาลอกได้
 • สามารถใช้สำหรับถังแบบเปิดได้
 • แสดงผลด้วย LED รอบตัว 360°
 • รองรับ IO-Link

Download
-PL20S Data sheet


 

PL20H Baumer

BAUMER CleverLevel PL20H
Level Sensor (For Hygiene)

การตรวจจับระดับโดยใช้เทคโนโลยีการเบี่ยงเบนความถี่สำหรับงานทีให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขอนามัย

 • ทริกเกอร์แบบปรับได้
 • ป้องกันปัญหาการเกาะยึดที่หัวเซ็นเซอร์
 • มีเอาต์พุตปรับค่าได้ 2 ชุด
 • สามารถให้สัญญาณเอาต์พุตแบบอนาลอกได้
 • สามารถใช้สำหรับถังแบบเปิดได้
 • แสดงผลด้วย LED รอบตัว 360°
 • รองรับ IO-Link

Download
-PL20H Data sheet


 

ตุณสมบัติเด่นของ PL20S/PL20H
Point level detection

ตรวจจับระดับตามตำแหน่ง

สวิตช์จะตรวจจับระดับของถัง คอนเทนเนอร์ และท่อได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำโดยไม่ขึ้นอยู่กับสารที่ตรวจจับ วิธีนี้จะทำให้ตรวจพบการแห้งของของเหลวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันการเติมจนล้น

Foam and separating layer detection

ตรวจจับการแยกตัวกันระหว่างโฟมกับของเหลว

เมื่อใช้ Window-Trigger จะสามารถตรวจจับชั้นที่แยกจากกัน เช่น เบียร์กับโฟม หรือน้ำมันกับน้ำได้ ด้วยเอาต์พุตการสลับสองช่อง CleverLevel จึงสามารถกำหนดพารามิเตอร์ในลักษณะที่ตรวจพบสื่อกลางได้อย่างน่าเชื่อถือและแยกความแตกต่างของของเหลวต่างๆ การประเมินด้วยภาพกราฟิกช่วยให้สามารถติดตามกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Dry-run protection for pumps

ป้องกันปั๊มจากของเหลวแห้ง

การทำงานของปั๊มเมื่อไม่มีของเหลวเป็นปัญหาที่สำคัญ อาจส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนของปริมาณหรือความเสียหายได้ ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว CleverLevel จึงควบคุมความท้าทายนี้ได้อย่างง่ายดาย การปิดเร็วขึ้นช่วยปกป้องทรัพย์สินอันมีค่า