PROeco

Product

Industrial Component

GENERAL PURPOSE POWER SUPPLY

Wiedmuller Power Supply

PROeco

ถ้าคุณกำลังมองหาแหล่งจ่ายไฟที่มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมฟังก์ชั่นพื้นฐานครบครัน PROeco น่าจะเป็นคำตอบ   PROeco เป็นแหล่งจ่ายไฟราคาประหยัดที่ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูงและบำรุงรักษาง่าย นอกจากนั้นยังทนทานอุณหภูมิสูง มีฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรและโหลดเกินพิกัด สามารถใช้กับงานได้หลากหลาย

  • ขนาดกระทัดรัด
  • แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อกระแสไฟเอาต์พุตเกิน 90% ของพิกัด
  • แรงดันไฟเอาต์พุตปรับค่าได้
  • มีรีเลย์แสดงสถานะเพื่อการตรวจสอบ
  • ไฟแสดงผล LED สามสี ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา
  • ย่านอุณหภูมิใช้งานกว้าง –25 °C ถึง 70 °C
  • ไดัรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

Download
- PROeco 72W  24VDC
- PROeco 120W  24VDC
- PROeco 240W  24VDC
- PROeco 480W  24VDC
- PROeco 960W  24VDC